Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

thumbnail

Giới Thiệu bánh đa sợi - Bún Phở Khô Ánh Dương

Giới Thiệu bánh đa sợi - Bún Phở Khô Ánh Dương

=====================================

BÚN PHỞ KHÔ - BÁNH ĐA SỢI - ÁNH DƯƠNG

- Văn phòng: Số 6 Ngõ 1B, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

- Cơ sở SX: Bích Trì, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

- Website: www.bunphokho.com * Email: bunphokho@gmail.com

- Facebook: https://www.facebook.com/bunphokho

- Hỗ trợ online: 088.8484.963 * 0917.930.388
Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

thumbnail

Hướng dẫn luộc bún khô Ánh Dương đơn giản

Hướng dẫn luộc bún khô Ánh Dương đơn giản
- Video youtube: https://youtu.be/o_1beUx6VWA
====================================
BÚN PHỞ KHÔ - BÁNH ĐA SỢI - ÁNH DƯƠNG
- Văn phòng: Số 6 Ngõ 1B, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Cơ sở SX: Bích Trì, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam
- Website: www.bunphokho.com * Email: bunphokho@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/bunphokho
- Hỗ trợ online: 088.8484.963 * 0917.930.388

Bài đăng tiêu biểu